GS Consult er et privatejet konsulentfirma, som primært beskæftiger sig med:

- bogføring og regnskaber for mindre virksomheder

- bygherrerådgivning for almene bygherrer (økonomi/administration)

- bygherrerådgivning for private bygherrer (øknomi/administration)

- fundraising for projekter